Circulariteit & Duurzaamheid


De provincie wil dat overheden, inwoners en bedrijven in Brabant grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken om zo de economie duurzamer en meer concurrerend te maken. De provincie steunt bedrijven die nieuwe producten en processen ontwikkelen waardoor zij bijdragen aan dit doel.

Downloads

180 bedrijven en organisaties, waaronder provincie Noord-Brabant, tekenden in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. Zij spraken af om in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal te gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren gaat. In zo’n circulaire economie zijn de kringlopen van grondstoffen gesloten en bestaat dus geen afval meer.

Bijdrage provincie

Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van afval en grondstoffen. Dit heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild.

De grootste uitdaging is om succesvolle initiatieven op grotere schaal toe te passen. De provincie heeft financiering beschikbaar voor projecten in 3 sectoren: maakindustrie, voedselproductie inclusief landbouw en bouw en infrastructuur. In deze grote Brabantse sectoren is nog veel winst te behalen.

Partners

Financiering en business development

Kennis, onderzoeksvragen en productontwikkeling

Samenwerkingsverbanden


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Circulariteit en duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid gaat over het (her)gebruik van energie en grondstoffen. Verduurzaming door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Bent u benieuwd hoe de provincie dit doet?

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie

In 2050 moet de Brabantse economie verregaand circulair zijn. Hoe de provincie dat gaat aanpakken? Lees het in de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023.