Unieke cultuurhistorische grens

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar we gebruikten het water ook om ons te verdedigen. Dit blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land kent. Het was de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie, maar markeert ook een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek en de harde en de zachte ‘g’. De linie vertelt ruim 350 jaar Brabantse militaire historie, van het eind van de middeleeuwen tot en met de Koude Oorlog en de bijzonder posities die Brabant heeft gehad als buffer voor Holland. Het is daarmee een belangrijk icoon voor Brabant.

Samenwerking

Om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten, sloegen 25 partners waaronder de provincie, de betrokken gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, ANWB en Brabants Landschap, de handen ineen. De verbinding van de elf vestingsteden en hun ommeland maakt lokale initiatieven sterker. Dit is niet alleen belangrijk voor het historisch erfgoed. Voor de (middel) lange termijn heeft de Zuiderwaterlinie de potentie om richtinggevend te zijn voor gebiedsontwikkeling. Waarbij we rekening houden met de ruimtelijke opgaven van de toekomst zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie en energie transitie.

19 sleutelprojecten

Om de Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel verder te versterken, wordt er de komende jaren geïnvesteerd door provincie en gemeenten in 19 sleutelprojecten. Het gaat over bezoekerscentra, wandel- en fietspaden, het mogelijk maken van vaararrangementen en een uitkijkpunt. Bekijk de sleutelprojecten op de kaart.

Lees meer over de Zuiderwaterlinie op: www.zuiderwaterlinie.nl.