Het kloosterleven en Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegen het einde van de Middeleeuwen kende Brabant zo'n 60 kloosters, waarvan zo'n 20 in 's-Hertogenbosch. Na de Tachtigjarige Oorlog werden de meeste kloosters opgeheven. Een tiental kloosters wist te overleven, met name in Noordoost-Brabant waar een aantal dorpen niet tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden behoorde. In de 19e eeuw bloeide het kloosterleven weer op. Rond 1950, toen het kloosterleven op haar hoogtepunt was, kende vrijwel elk dorp en elke stadswijk in Brabant een eigen klooster. De kloosterlingen verzorgden een belangrijk deel van het onderwijs en de gezondheidszorg en zonden missionarissen uit over de hele wereld.

Na 1950 volgde de ontkerkelijking en nam het aantal kloosterlingen drastisch af. Taken als zorg en onderwijs werden overgenomen door de overheid. Voormalige kloostergebouwen kwamen vrij en werden herbestemd of gesloopt. Dat wil niet zeggen dat het kloosterleven ten einde is. Brabant kent nog een tiental levende kloostercommuniteiten die werken aan een toekomst in Brabant.

Ons Kloosterpad

Het kloosterleven in Brabant heeft een grote invloed gehad op de Brabantse samenleving. Dat besef dreigt te verdwijnen. Daarom werkten we als provincie de afgelopen jaren met diverse partijen samen om de verhalen van het Brabants Kloosterleven en van zo'n 450 nog resterende Brabantse kloostergebouwen bredere bekendheid te geven.

Zelf de rijke Brabantse kloostergeschiedenis leren kennen? Loop dan Ons Kloosterpad. Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen in midden en oost Brabant. De tocht kan worden gelopen in vijftien etappes, variërend van 16,5 tot 28 kilometer. Meer weten, kloostergerelateerde producten bestellen, de serie podcasts beluisteren of een vraag stellen? Ga naar www.onskloosterpad.nl.