Zo werd het land onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. Tegelijkertijd was het water te ondiep om doorheen te varen met boten. Door water op deze manier in te zetten kon Nederland het economisch hart van het land beschermen tegen de vijand. De Hollandse Waterlinies vormen één verdedigingslinie van meer dan 200 km en bestaan uit de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn erfgoed van wereldniveau. Ze zijn uniek en verdienen het om behouden te blijven voor volgende generaties. In militair-historisch opzicht is de Stelling van Amsterdam het ultieme sluitstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De twee waterlinies samen vertellen het verhaal van deze strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland.

Het zuidelijkste deel van de Hollandse Waterlinie (NHW) loopt door Brabant. Fort Bakkerskil tussen Nieuwendijk en Werkendam, Fort Altena bij Werkendam, Fort Giessen en Fort Steurgat zijn hier onderdeel van.

Samenwerking Pact van Loevenstein

De provincie Noord-Brabant werkt in ieder geval tot en met 2033 samen met 13 partners om te zorgen dat het Werelderfgoed beleefd en beschermd wordt. Het Pact van Loevestein is een samenwerkingsverband van provincies, waterschap, gemeentes en natuur beherende organisaties.

Restauratie en ontwikkeling

De afgelopen jaren is, onder andere samen met bovengenoemde partners, hard gewerkt aan de restauratie en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarbij het herstel en de ontwikkeling centraal stonden. Vanuit Brabant is bij Woudrichem en Werkendam o.a. geïnvesteerd in de herontdekking van een loopgravenlinie en bijzondere betonnen groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog en er is een fietsroute uitgestippeld. Bij Fort Giessen is een educatiepark over de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld. De UNESCO Werelderfgoed status biedt de kans om al deze publieke investeringen nog beter te laten renderen in de toekomst.

Feiten en cijfers Hollandse Waterlinies

  • Stelling van Amsterdam 135 km + Nieuwe Hollandse Waterlinie 85 km = samen 220 kilometer lang
  • 96 forten met verboden kringen, inclusief 2 kastelen en 6 vestingen
  • Groen lint langs de Randstad en Amsterdam van 1 tot 5 km breed
  • Ruim 1000 betonnen werken; bunkers, kazematten en groepsschuilplaatsen
  • 9 inundatiekommen
  • Ingenieus watermanagementsysteem met ruim 100 militaire sluizen, dijken en kanalen

Meer weten of juist zelf ervaren? Ga naar www.hollandsewaterlinies.nl.