Erfgoedverhalen Crossroads Breda

Samenwerkingsverband erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Als provincie hebben we in 2015 het initiatief genomen om diverse partijen bij elkaar te brengen, zoals het Generaal Maczek Museum Breda, Museum Bevrijdende Vleugels Best, Nationaal Monument Kamp Vught en het Oorlogsmuseum Overloon, Erfgoed Brabant en VisitBrabant. Later zijn hier ook diverse lokale en regionale stichtingen (zoals Herdenking Bevrijding Brabantse Wal) bij aangesloten. Het doel van het samenwerkingsverband? Het materiële en immateriële erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat Brabant rijk is voor een breed en jonger publiek toegankelijk te maken en duurzaam te borgen. Als Stichting Crossroads Brabant verzamelen en bewaren verhalen over de Tweede Wereldoorlog en vertellen ze door. Verhalen groot of klein, over mobilisatie, het verzet, collaboratie of tewerkstelling. Verhalen waarin vaak een levensveranderende keuze centraal staat.

Bijzondere positie

De provincie Noord-Brabant neemt een bijzondere positie in tijdens de Nederlandse WOII-geschiedenis. Alle thema's, van mobilisatie en strijd, onderdrukking, vlucht en verzet, tot vervolging en bevrijding komen over de gehele provincie verspreid aan bod. Na de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944 leefde men in Noord-Brabant tussen Oorlog en Vrede. Crossroads vertolkt de WOII-verhalen in Brabant vanuit een uniek meervoudig perspectief in woord en beeld. Keerpunten en persoonlijke verhalen staan binnen dit concept centraal en leggen tevens een link naar het heden. Door de intensieve samenwerking blijven de vele Brabantse WOII-verhalen behouden en spelen we blijvend in op een groeiende (inter)nationale belangstelling voor het Brabants WOII-erfgoed.

Van Brabant Remembers naar Brabant Herinnert

De Stichting Crossroads Brabant 40-45 rondde in 2020 een eerste periode (Brabant Remembers 2017-2020) af. In deze periode werd een stevig netwerk van partijen rond het WOII-erfgoed opgebouwd. Er zijn ruim 1000 persoonlijke oorlogsverhalen in heel Brabant opgehaald die vertaald zijn in een breed gedragen herdenkingsprogramma rondom 75 Jaar Vrijheid in 2019 en 2020. De stichting werkte in 2021 aan de borging hiervan in een nieuw meerjarenprogramma, gericht op de 80-jarige herdenking in 2024 en 2025. Dit programma heet 'Brabant Herinnert’ waarbij de Brabander van vroeger, nu en de toekomst centraal staat. Voor de internationale campagne die aansluit bij ’Europe Remembers’ wordt nog wel de naam ‘Brabant Remembers’ gebruikt. Meer weten over het programma van Crossroads '40-'45? Kijk dan op www.brabantherinnert.nl.