Dit doen we structureel via meerjarige subsidies. De financiële bijdrage van de provincie aan deze organisaties en instellingen varieert van een beperkte bijdrage tot aan bijna gehele financiering.

Partner Toelichting Website
Logo BrabantC Brabant C richt zich op de ontwikkeling van culturele projecten van nationale en internationale allure.

brabantc.nl

Lobo Cubiss Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.

cubiss.nl

  Als uitvoeringsinstantie zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst & professionele kunst.

kunstlocbrabant.nl

 logo Prins Bernard Cultuurfonds Het Prins Bernard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent.

cultuurfonds.nl
           

  De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben kun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma's en talentontwikkeling zetten zij zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh te behouden en ontwikkelen.

vangoghbrabant.com