Lees meer...

Deze wordt toegepast bij:

Privacy en geheimhouding

Alle informatie die we verzamelen en gebruiken in het kader van het Bibob-onderzoek, behandelen we vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsverplichting van de Wet Bibob. Dit betekent dat iedereen die in het kader van deze wet de beschikking krijgt over deze gegevens, verplicht is tot geheimhouding daarvan, tenzij de Wet Bibob het uitdrukkelijk toestaat. De Wet open overheid (Woo) is niet van toepassing op deze informatie.

Lees minder...