Maatschappelijke doelen bereiken

De overheid heeft verschillende instrumenten om haar beleidsdoelstellingen te bereiken. Zo kan ze een voorlichtingscampagne starten of regels maken en handhaven. Ze kan ook besluiten om met publiek geld maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Het gaat dan om activiteiten op allerlei beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, energie of innovatie.

Nieuwe financieringsvormen

Sinds de economische crisis van 2007 zijn publieke middelen schaarser geworden, waardoor overheden bij maatschappelijke vraagstukken steeds vaker zijn gaan samenwerken met elkaar en met het bedrijfsleven en organisaties. Dit heeft geleid tot de netwerksamenleving. Naast de klassieke subsidie zijn er nieuwe vormen van financiering bij gekomen. Zo kunnen overheden tegenwoordig ook instrumenten als  matchfunding, ‘right to challenge’, netwerksubsidie, publieke prijsvraag, wijkbudget, ‘social impact bond’ en het revolverend fonds inzetten.

Meer informatie

Via Financieren in netwerken kunnen overheden vormen vinden om maatschappelijke projecten op een juridisch juiste manier te financieren.

Keuzetool

De website biedt ook een keuzetool die zich richt op beleidsmedewerkers die met hun project een specifiek maatschappelijk doel willen bereiken. De tool stelt de beleidsmedewerker verschillende vragen over het project. Op basis van de antwoorden genereert de keuzetool daarna een advies over de financieringsinstrumenten die het meest geschikt zijn om in te zetten. De tool geef inzicht in de voor- en nadelen van een instrument, en kan zo helpen om de doelen in de samenleving op een zo effectief mogelijke manier te bereiken.