eHerkenning


eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning.

Belangrijk verschil is dat DigiD - gratis - wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning tegen betaling door commerciële bedrijven.

Met eHerkenning wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. U kunt met 1 inlogmiddel, een eHerkenningsmiddel, veilig inloggen bij alle aangesloten organisaties. U hoeft dan niet meer voor elke organisatie een ander inlogmiddel te gebruiken.

Veel producten en diensten in het Loket moeten ondertekend worden, en in de loop van 2016 moet dat in toenemende mate met eHerkenning.

Met eHerkenning kunnen ondernemers of organisaties medewerkers machtigen om namens hen een aanvraag te ondertekenen of toegang te krijgen tot informatiebronnen.

Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Ga naar eHerkenning.nl en bepaal bij welke aanbieder u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • Voor het ondertekenen van aanvragen zoals subsidies, vergunningen, ontheffingen of meldingen heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.
  • Met eHerkenning kunt u, met de juiste machtigingen, inloggen bij diverse overheidsorganisaties

Machtigingenregister

Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 heeft uw eHerkenningsleverancier een machtigingenregister. Hierin laat u per dienst vastleggen welke medewerker u machtigt namens uw bedrijf. Dit kan alleen een wettelijke vertegenwoordiger of een machtigingenbeheerder van uw bedrijf regelen. Een wijziging of intrekking van de machtiging geven zij door aan uw erkende aanbieder.

Vragen en klachten

Voor vragen, klachten en vervanging van het middel eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier eHerkenning.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

EHerkenning

Met eHerkenning wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. U kunt met 1 inlogmiddel, een eHerkenningsmiddel, veilig inloggen bij alle aangesloten organisaties.

Wij werken digitaal. U ook?

Lees hoe u snel en veilig digitaal zaken kunt doen met de provincie Noord-Brabant.