Onderzoek naar reisgedrag inwoners in Noord-Brabant en Limburg


Provincie Noord-Brabant heeft samen met provincie Limburg behoefte aan inzicht in het reisgedrag van haar inwoners. Als de provincies beter weten hoe en waarom inwoners zich verplaatsen, hebben ze ook beter inzicht in wat kan helpen om tot ander, eventueel duurzamer reisgedrag te komen. Dit inzicht zal leiden tot een betere ontwikkeling, uitvoering en monitoring van mobiliteitsbeleid en projecten.

Vertegenwoordiging van inwoners

Voor het onderzoek wordt een diverse vertegenwoordiging van inwoners van de provincies Limburg en Noord-Brabant samengesteld. Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek op grond van leeftijd, regio en stedelijkheidsniveau. Nadat een inwoner geïnformeerd is over het doel van het onderzoek, het gegevensverzamelingsproces en actieve toestemming heeft gegeven om mee te doen, wordt een inwoner een deelnemer. Deelnemers worden beloond voor hun deelname door een kleine financiële vergoeding. Daarnaast krijgen zij middels dit onderzoek de mogelijkheid inzicht te krijgen in hun eigen reisgedrag en dragen zij bij aan het optimaliseren van het mobiliteitsbeleid.

Aandacht voor privacy van persoonsgegevens en data

Om tot de gewenste inzichten te komen, worden de dagelijkse verplaatsingen van de deelnemers via de GPS-sensoren van hun smartphone gemeten. Daarnaast wordt er data verzameld via vragenlijsten die de deelnemers ontvangen tijdens hun deelname. Omdat het gaat om persoonsgegevens en data, is er veel aandacht voor privacy. Zo is er een analyse uitgevoerd om de privacyrisico’s in kaart te brengen, zijn er maatregelen genomen om eventuele risico’s te verkleinen en beschikken de opdrachtnemers over jarenlange ervaring en een gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem.
De opdracht wordt uitgevoerd door Goudappel, Dat.mobility, Mobidot, I&O Research en Kantar.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen Verplaatsingsonderzoek Noord-Brabant & Limburg op ioresearch.nl.