Vertegenwoordiging van inwoners

Voor het onderzoek wordt een diverse vertegenwoordiging van inwoners van de provincies Limburg en Noord-Brabant samengesteld. Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek op grond van leeftijd, regio en stedelijkheidsniveau. Nadat een inwoner geïnformeerd is over het doel van het onderzoek, het gegevensverzamelingsproces en actieve toestemming heeft gegeven om mee te doen, wordt een inwoner een deelnemer. Deelnemers worden beloond voor hun deelname door een kleine financiële vergoeding. Daarnaast krijgen zij middels dit onderzoek de mogelijkheid inzicht te krijgen in hun eigen reisgedrag en dragen zij bij aan het optimaliseren van het mobiliteitsbeleid.

Aandacht voor privacy van persoonsgegevens en data

Om tot de gewenste inzichten te komen, worden de dagelijkse verplaatsingen van de deelnemers via de GPS-sensoren van hun smartphone gemeten. Daarnaast wordt er data verzameld via vragenlijsten die de deelnemers ontvangen tijdens hun deelname. Omdat het gaat om persoonsgegevens en data, is er veel aandacht voor privacy. Zo is er een analyse uitgevoerd om de privacyrisico’s in kaart te brengen, zijn er maatregelen genomen om eventuele risico’s te verkleinen en beschikken de opdrachtnemers over jarenlange ervaring en een gecertificeerd informatiebeveiligingssysteem.
De opdracht wordt uitgevoerd door Goudappel, Dat.mobility, Mobidot, I&O Research en Kantar.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen Verplaatsingsonderzoek Noord-Brabant & Limburg op ioresearch.nl.

Contact

Onderzoek naar reisgedrag inwoners in Noord-Brabant en Limburg