Meer weten?


Brabant Doet Wat is de noemer waaronder de provincie Noord-Brabant communiceert over hoe Brabant, samen met partners en inwoners, een bijdrage levert aan het verduurzamen van ons mooie Brabant. Deze campagne sluit aan op de landelijke campagne “Zet ook de knop om” vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Want voor veel van ons is het niet de vraag óf we iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát we kunnen doen.

Brabant doet wat

De provincie Noord-Brabant doet veel rondom duurzaamheid. En dat is niet voor niets. We willen een toekomstbestendige samenleving, met duurzame energiebronnen en oog voor circulariteit. Daarmee verkrijgen we schonere lucht en natuur en kunnen we comfortabel wonen, werken en reizen. Duurzaamheid raakt onze welvaart op zowel ecologische als economische en sociaal-maatschappelijk vlak.

Hier werken we bij de provincie hard aan, via de verschillende portefeuilles en programma’s. Dat gaat breder dan de voor de hand liggende onderwerpen als Energie, circulaire Economie, Mobiliteit, Landbouw, Natuur, Bodem en Water. Alle programma’s dragen hier hun steentje aan bij en komen er direct of indirect mee in aanraking.

Op deze site bundelt de provincie die projecten en activiteiten. Hiermee maken we inzichtelijk wat we in Brabant doen om te komen tot die duurzame, toekomstbestendige samenleving. Om daarmee onze kennis te delen, bijzondere projecten in het spotlicht te zetten en elkaar te inspireren.

Zet ook de knop om

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat loopt de meerjarige campagne “Zet ook de knop om”. Want voor veel van ons is het niet de vraag óf we iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát we kunnen doen. Doelstelling? Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster werken en leven.

De provincie Noord-Brabant haakt hierop in door met Brabant Doet Wat te laten zien op welke manieren zij zelf, samen met partners en inwoners, een bijdrage levert aan het verduurzamen van Brabant.


Contact Brabant Doet Wat

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op.

Zet ook de knop om

Iedereen werkt al hard om minder CO2 uit te stoten. De overheid, bedrijven en organisaties, én mensen thuis. Maar we moeten nóg grotere stappen zetten. Voor nu en straks. Voor onszelf en voor het klimaat. Samen zetten we de knop om. Bekijk hier wat jij kan doen.