Alle fractievoorzitters samen vormen het presidium. Het presidium bespreekt onderwerpen die over de werkwijze en het functioneren van Provinciale Staten gaat.

De fractievoorzitters nemen ook deel aan de agendavergadering. Tijdens dit overleg bereiden zij de agenda voor de vergaderingen van Provinciale Staten voor.

Samenstelling presidium en agendavergadering

De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium en zit de agendavergadering voor. De griffier is de secretaris.

Leden

 • mevrouw S.M. Otters - Bruijnen (VVD)
 • de heer C.J.R.F. van der Meeren (Forum voor Democratie)
 • mevrouw A.J.M. de Hoon (CDA)
 • de heer M.J. Everling (SP)
 • mevrouw H.E.M. Meeuwis - van Langen (D66)
 • mevrouw H.J. Roijackers (GroenLinks)
 • de heer A.W.J.A. van Hattem (PVV)
 • de heer S.J.A.H. Smeulders (PvdA)
 • de heer W.H.A. Rutjens (Groep Rutjens)
 • de heer ir. M.C. van der Wel (Partij voor de Dieren)
 • de heer J.F.X.M. Brouwers (50PLUS)
 • de heer H.W. van den Broek (Lokaal Brabant)
 • de heer H.J. Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP)

Contact

Presidium en agendavergadering