Kirsten ten Cate is de griffier van Provinciale Staten en hoofd van de griffie.

De griffie biedt ondersteuning en advisering van:
  • Provinciale Staten, voorzitter en vicevoorzitter
  • Voorzitters van de themavergadering
  • Presidium
  • Agendavergadering 
  • Individuele Statenleden en fractiemedewerkers
  • Communicatie en voorlichting

Heeft u vragen over Provinciale Staten? Neem contact op met de griffie via statengriffie@brabant.nl of tel. 073-681 2278.