De provinciearchivaris van Noord-Brabant voert het beheer over de archieven van de provincie die aan hem zijn overgedragen. Ze zijn 20 jaar of ouder en opgeslagen in het archiefdepot van de provincie in De Citadel aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch. Daar zijn ze in principe door iedereen te raadplegen. De jongere archieven liggen bij de provincie. Het oudste deel daarvan is nog een papieren archief. Het jongste deel bestaat grotendeels alleen in digitale vorm.

Contact

Provinciaal archiefbeheer: jaarverslagen

Zie ook