'Samen maken we Brabant!': dat is de titel van het Bestuursakkoord Noord-Brabant 2023 - 2027. In het Bestuursakkoord staat de koers en de visie voor de periode 2023 - 2027 beschreven.

Lees het bestuursakkoord 'Samen maken we Brabant!".

Het bestuursakkoord is nog niet aangenomen door Provinciale Staten, maar op dit moment enkel nog gepresenteerd.

Bekijk de live-presentatie van het bestuursakkoord terug.

Zie ook