Jaarrekening 2023


Het college van Gedeputeerde Staten legt in de jaarstukken 2022 verantwoording af over het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd.

De Jaarstukken 2023 bestaan uit jaarstukken 2023 en de bijlagenbundel jaarstukken 2023.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.