De voorliggende Bestuursrapportage I-2024 is de 1e bestuursrapportage van 2024 waarin de provincie over de voortgang in de 1e kwartaal van het jaar rapporteert.

In de bestuursrapportage zijn per programma de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:

  • Wat wil de provincie bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en de koers 2030.
  • Wat gaat de provincie daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om de doelstellingen te realiseren.  
  • Financieel overzicht. Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.
  • Specificatie besluitvorming. Dit is het overzicht van alle financiële wijzigingen die in deze bestuursrapportage worden voorgelegd.

Zie ook: de webversie van de Bestuursrapportage

Zie ook