Korte heropenstelling subsidieregeling Natuur - Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant

18 juni 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Vanaf 27 juni 2024 tot en met 24 juli 2024 heropent de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling Natuur - Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant. Door het terugtrekken van een groot project is er € 1,3 miljoen vrijgekomen. Dat is goed voor zo’n 10 à 12 hectare grond. In die periode heeft u opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Houd het subsidieloket Brabant in de gaten voor meer informatie.

Wat is de boscompensatieregeling?

De regeling biedt hulp aan projecten die gericht zijn op boscompensatie, in de vorm van het aanplanten van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Of bij inrichting van natuurbos in combinatie met functiewijziging. Bijvoorbeeld door het planten van nieuw bos op agrarische grond.

Doorkijk najaar 2024

Het is de bedoeling dat er ook in het najaar van 2024 een volgende openstelling van de subsidieregeling start. Dit is op dit moment nog niet definitief.
De provincie Noord-Brabant wil nieuw bos aanleggen en bestaande bossen gezonder maken. En dat is niet voor niets. Benieuwd naar wat bomen voor ons betekenen en hoe u kunt bijdragen aan meer bomen en bossen in Brabant? Kijk dan op de website over het Actieplan Brabantse Bomen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.