Bosplaatsnamen: verdwenen bos verstopt in plaatsnamen

10 juli 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Hout, Bos(sch), laar, lo, el(e), wald, holt en nog veel meer... Allemaal bostoponiemen, ook wel bosplaatsnamen genoemd, geïnventariseerd op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Veel huidige plaatsnamen wijzen op de aanwezigheid van bos; bos dat nu niet meer bestaat. Die plaatsnamen zeggen vaak iets over hoe het landschap eruitzag en wat voor soort bos er was.

Oorsprong van plaatsnamen

Samen met de RCE heeft de provincie een interactieve bosplaatsnamenkaart ontwikkeld. De kaart laat zien waar in Brabant vroeger bos heeft gestaan en wat voor type bos dat was. Neem bijvoorbeeld de plaats Oosterhout. De naam is mogelijk afgeleid van holt, holten of hout. In bossen met een holt-/hout-naam stond nog hoog opgaand geboomte, wat geschikt was als bouwhout.
Ook is het interessant om te kijken naar landschappelijke verschillen. Door landschappelijke verschillen, maar ook door variatie in de manier waarop de mens het bos indertijd gebruikte, waren er verschillende soorten bos met verschillende benamingen. Bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, Heesch of Groenewoud. Voor nieuw bos is die variatie interessant. Bovendien kan je er de identiteit van gebieden mee accentueren.

Om nieuw bos te plaatsen moet rekening gehouden worden met onder andere: bestaande flora en fauna, ruimtelijke plannen, gebruik (recreatie, voedsel, ecologie, etc.), type bos, en historische, culturele en landschappelijke waarden.

Brabantse Bossenstrategie

In 2020 werd de Brabantse Bossenstrategie opgesteld, daarin staan stevige ambities: het realiseren van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 én het revitaliseren van 60.000 hectare bestaande bossen in 2050. Vorig jaar werd het actieplan Brabantse Bomen gelanceerd, daarin is inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. De bosplaatsnamenkaart kan gemeenten en bewonersgroepen inspireren om na te denken over locaties voor nieuw bos.

Uw woonplaats de kaart?

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de bosplaatsnamenkaart en kom erachter of uw stad/dorp ook een bosplaatsnaam heeft!


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.