Portefeuille

 • Economie, digitalisering, innovatie (inclusief vrijetijdseconomie)
 • Onderwijs, arbeidsmarkt, kennis en onderzoek
 • Internationalisering, branding en relatie-evenementen
 • IPO-bestuur
 • Coördinerend portefeuillehouder Digitalisering
 • 6e loco commissaris van de Koning

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Gruijthuijsen, M.P.J.M. (Martijn) van
 • Geboorteplaats/-datum: Megen, 31-08-1972
 • Woonplaats: Tilburg
 • Burgerlijke staat: ongehuwd  

Opleiding

 • Bestuurskunde, Universiteit van Tilburg

Loopbaan

 • 2016-2019 Programmamanager, Universiteit van Tilburg
 • 2008-2016 Coördinator Kennisklik Profit, Universiteit van Tilburg
 • 2005-2008 Beleidsmedewerker Netspar, Universiteit van Tilburg

Nevenfuncties

 • 2011-2019 Lid Provinciale Staten voor de VVD, provincie Noord-Brabant, sinds 2015 ook als fractievoorzitter en vicevoorzitter Provinciale Staten
 • 2009-2015 Lid van het presidium van de partijraad, VVD
 • 2007-2013 Vicevoorzitter, VVD Tilburg
 • 2009-2010 Secretaris, Junior Kamer Hart van Brabant

Zie ook

Contacten (2)

Open Links Sluit Links
 • Naam
  I.G.M.F. (Ingrid) Kapteijns
  Functie
  Secretaresse Martijn van Gruijthuijsen
  IKapteijns@brabant.nl
  Telefoon
  073 681 25 87
 • Naam
  M. (Maaike) Grevelink
  Functie
  Woordvoerder Martijn van Gruijthuijsen
  Mgrevelink@brabant.nl
  Telefoon
  06 183 030 80