Portefeuille Economie, Financiën, Kennis- & Talentontwikkeling en Organisatie

 • Economie, Innovatie, Internationalisering en Digitalisering
 • Europese Programma’s
 • Financiën
 • Onderwijs, Arbeidsmarkt, Kennis en onderzoek
 • Organisatie
 • Europees Comité van de Regio's
 • Coördinerend portefeuillehouder digitalisering
 • Eerste loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Economie, Kennis en Talentontwikkeling

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Circular Biobased Delta
 • Lid Nederlandse Delegatie Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) van het Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio's
 • Coördinator ECON Renew fractie van het Europees Comité van de Regio’s
 • Lid Stuurgroep Nationaal Actiegericht Bod Midpoint Brabant
 • Lid Stuurgroep Triple Helix Makes & Moves
 • Voorzitter Stuurgroep Havenstrategie Moerdijk
 • Lid Bestuur Havenschap Moerdijk
 • Lid Brabantse Adviesraad AI
 • Lid Advisory Board Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid)
 • Lid Stuurgroep Smart and Green Transport Delta
 • Lid Stuurgroep Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel (AIAC)
 • Lid Comité van Aanbeveling Themajaar 100 Years Pharma Future
 • Lid Bestuurlijk Overleg JADS
 • Lid Bestuurlijk Overleg Brabantse Innovatietafel Landbouw

Europese Programma’s

 • Voorzitter Stuurgroep OPZuid 2014-2020
 • Voorzitter Stuurgroep OPZuid 2021-2027
 • Voorzitter Stuurgroep Just Transition Fund (JTF) Noord/West Brabant

 • Lid Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 
 • Lid Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027

 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Duitsland-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Maas-Rijn
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regio Zuid-Nederland

Financiën

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën (IPO)
 • Lid Treasury Committee Provincie Noord-Brabant
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Nazorgfonds

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

Geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

Geen

Zie ook

 • Naam
  D.G.H. (Danique) van Langeveld
  Functie
  Secretaresse Martijn van Gruijthuijsen
  dvlangeveld@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 79 44 16
 • Naam
  J. (Jeroen) Hellebrekers
  Functie
  Woordvoerder Martijn van Gruijthuijsen
  Telefoon
  06 - 52 79 45 39