Samenvatting

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Formulier

Omschrijving

De provincies willen gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • er is sprake van een illegale dumping van synthetisch drugsafval;
  • de grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt is gelegen binnen de gemeentegrenzen of behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager;
  • van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie;
  • het afval en/of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • er moet een overzicht worden ingediend van de gemaakte en betaalde kosten.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de subsidieregeling opruiming drugsafval van uw eigen provincie.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.

U kunt een aanvraag doen via een digitaal aanvraagformulier. Dit digitale aanvraagformulier moet digitaal ondertekend worden.

Particulieren kunnen dit doen met hun DigiD. Na een correcte authenticatie wordt een digitale handtekening op het formulier geplaatst. Meer informatie www.DigiD.nl. Gebruik de versie van het formulier voor particulieren. Na afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid naar de ondertekening met DigiD.

Bedrijven/instellingen/overheden moeten voor digitale ondertekening een bevoegde medewerker voorzien van een middel eHerkenning met de machtiging voor het “Ondertekenen van subsidieaanvragen via IPO/GBO". Een middel eHerkenning kan worden aangeschaft bij een middelenleverancier zoals deze te vinden zijn op www.eHerkenning.nl waar ook nadere informatie over het gebruik van eHerkenning is te vinden. Met dit middel kan namens een bedrijf een rechtsgeldige digitale ondertekening worden uitgevoerd.Gebruik de versie van het formulier voor bedrijven/instellingen/overheden. Na afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid naar de ondertekening met eHerkenning.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van de gestelde voorwaarden. Bij overstijging van het plafond wordt naar rato uitgekeerd.

Indienperiode

Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode.

Op dit moment is de regeling open voor aanvragen uit de volgende provincie:

  • Zuid-Holland: aanvragen mogelijk van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017.

Voor de overige provincies is de openstellingstermijn verstreken.  

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare landelijke budget voor de opruiming van drugsafval is €1.000.000. De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten.

Startdatum

01-08-2017

Einddatum

30-09-2017

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

02-10-2017