Samenvatting

Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn, van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Formulier

De provincie wil gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die van oktober 2020 tot en met december 2024 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie. Dit geldt ook voor particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn en Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.   

Voor de voorwaarden voor subsidieverlening verwijzen wij u naar de desbetreffende subsidieregeling van uw provincie.

Voor vragen kunt u terecht bij BIJ12 via de website van BIJ12.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via het loket van uitvoeringsorganisatie BIJ12. BIJ12 verstrekt namens alle provincies de subsidie. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.  

Het totaal beschikbare budget voor de opruiming van drugsafval verschilt per provincie. Wij verwijzen u hierbij naar de desbetreffende subsidieregeling van uw provincie. 

01-01-2021

31-01-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-04-2024