Vraag Antwoord
Hoe kan ik mij aanmelden voor de voucherregeling? U meldt zich aan via de website van Stimulus Programmamanagement, de organisatie die de regeling uitvoert. U kunt ook direct naar het aanvraagformulier gaan. Zowel eigenaren van reeds vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties als stoppende veehouders kunnen hier een voucher aanvragen.
Wanneer kan ik mij aanmelden voor de voucherregeling? De regeling loopt tot en met 1 december 2023.
Als ik nog dieren houd, maar ik ben van plan te stoppen, kom ik dan ook in aanmerking voor de voucherregeling? Ja, de voucherregeling is er ook voor veehouders die overwegen te stoppen. U kunt uw voucher via de website van Stimulus aanvragen
Ik ben inmiddels een procedure gestart om de lege stal om te zetten naar een  nieuwe functie. Ik krijg hier advies van een externe partij. Kan ik met terugwerkende kracht een beroep doen op de voucherregeling? Nee. Als u al weet wat u wilt en begonnen bent met de uitwerking en de procedure ervan, komt u niet in aanmerking voor de voucherregeling. Deze bijdrage is bedoeld ter oriëntatie en om met eigenaren van vrijgekomen/vrijkomende agrarische bedrijfslocaties alle mogelijkheden te verkennen, van sloop tot herbestemming.
Kan ik als lid van ZLTO via VABIMPULS gebruik maken van adviesdiensten en specialisten van ZLTO Advies? Nee. ZLTO Advies is als organisatie niet verbonden aan VABIMPULS. Wel is het zo dat individuele adviseurs van ZLTO onderdeel uitmaken van de groep deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Zij kunnen ingezet worden bij casussen van VABIMPULS. De projectleider van VABIMPULS bepaalt welke deskundige/specialist gekoppeld wordt aan welke casus.
Ik heb een vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie die ik wil herbestemmen tot 'woning'. Komt dit idee ook in aanmerking voor een voucher? Ja. De regeling is bedoeld om met inzet van deskundigen en specialisten te bespreken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor leegstaande of leegkomende agrarische bedrijfslocaties. Herbestemmen tot woning kan een van de mogelijkheden zijn die onderzocht kan worden. De voucherregeling vergoedt (deels) de kosten van de deskundigen en specialisten.
Kan ik als eigenaar van een vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocatie meedoen aan de voucherregeling als ik op een andere locatie nog wel een agrarische onderneming heb? Ja. U moet dan echter wel rekening houden met de staatssteunregels. De eigenaar van de lege stal ís immers nog agrarisch ondernemer en mag daarom niet meer dan vijftienduizend euro subsidie ontvangen.
Kan ik als eigenaar van vrijgekomen/vrijkomende agrarische bedrijfslocatie
meeliften op regelingen op het gebied van asbest of zonnepanelen?
Ja. De voucherregeling sluit dat niet uit. Sterker nog: als de toekomstrichting van de
bedrijfslocatie helder is, kunnen andere beschikbare regelingen juist een pijler zijn onder de toekomststrategie. Dat is uiteraard wel afhankelijk van de specifieke regeling en de daarin opgenomen criteria.


Contact VABIMPULS

Vragen en antwoorden