VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties – VAB’s – of voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten, binnen of buiten de agrarische sector.

VABIMPULS helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.

Kansen verkennen

VABIMPULS vindt het waardevol om voor elke vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocatie te onderzoeken welke toekomst in het verschiet ligt. Uitgangspunt van die toekomst is dat deze past bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar is. Vandaar dat alle opties voor een nieuwe toekomst de revue kunnen passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Het onderzoeken van en besluiten over een nieuwe toekomst is vaak niet gemakkelijk. VABIMPULS stelt vouchers, creativiteit en kennis beschikbaar om alle kansen te verkennen.