Transitie van het landelijk gebied

Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie een 2e leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn. VABIMPULS biedt de ondernemer veel persoonlijke aandacht en kijkt ook naar de omgeving van de ondernemer als onderdeel van de transitie van het landelijk gebied.

Hoe werkt de begeleiding?

VABIMPULS is een voucher-regeling. De voucher heeft een waarde van maximaal € 4.300. Eigenaren kunnen de voucher aanvragen en het bedrag besteden aan deskundige begeleiding bij het oriënteren en analyseren van de toekomstperspectieven.