Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van ProDemos

In overleg kan de provincie vervoer regelen van de school naar het provinciehuis en terug. Neem daarvoor contact op met  Inga Kraneveld via Statengriffie@brabant.nl

Voorbereidend lesmateriaal

Als voorbereiding op het Provinciespel in het provinciehuis van Noord-Brabant kun je alvast in de klas aan de slag met de thema’s democratie, de gemeente en de provincie. Er zijn verschillende interactieve werkvormen beschikbaar om de kennis van jouw leerlingen te vergroten, inzichtelijk te maken welk orgaan welke beslissingen neemt en hoe deze beslissingen tot stand komen.

Kijk op de website van Prodemos