Uiteindelijk draagt dat bij aan een van de belangrijke Brabantse doelen: brede welvaart voor alle Brabanders. Met Grote Oogst werkt de provincie aan structurele samenwerkingen op de 12 terreinen met concrete plannen van aanpak om de bedrijventerreinen samen met partners te verduurzamen en vergroenen.

12 terreinen in Brabant

Om de versnelling vorm te geven heeft de provincie 12 ‘Grote Oogst’ terreinen op het oog, verspreid over heel Brabant. Het gaat om de volgende terreinen:

Noordoost-Brabant:

 • De Dubbelen – Meierijstad
 • Moleneind – Oss
 • De Rietvelden – ’s Hertogenbosch

Zuidoost-Brabant:

 • De Hurk – Eindhoven
 • Hoogeind / BZOB – Helmond
 • Ekkersrijt – Son en Breugel

Midden-Brabant:

 • Kraaiven / Vossenberg – Tilburg
 • Haven – Waalwijk
 • Loven – Tilburg

West-Brabant:

 • Vosdonk – Etten Leur
 • Vijf Eiken – Oosterhout
 • Theodorushaven – Bergen op Zoom

Deze terreinen zijn uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgaven die er liggen én de kansen die dit met zich meebrengt voor de verduurzaming en vergroening. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Uiteindelijk streeft de provincie naar een materiaal- en energiebesparing van 50% in 2030. Bedrijventerreinen zijn dé plek om daar een slag in te slaan.

Verloop van het project Grote Oogst

Provincie Noord-Brabant is het Grote Oogst-project gestart met verkennende gesprekken met de lokale overheden, parkmanagement en andere organisaties. Het doel van de gesprekken is om belemmeringen en kansen op de terreinen in beeld te brengen en te kijken welke behoeften er zijn. En waar de provincie lokale partners kan ondersteunen in hun eigen ambities in de transitie naar een duurzame economie en een duurzame omgeving. Ook de BOM, de waterschappen en VNO-NCW zijn betrokken. In de volgende stap wordt gekeken hoe de samenwerking vorm kan krijgen.

De provincie werkt op elk van de 12 terreinen toe naar langjarige samenwerkingen en financiering, gezamenlijke ambities met partners en een concreet plan van aanpak.

De provincie verwacht dat de resultaten van Grote Oogst uiteindelijk ook positief bijdragen aan het verlagen van stikstofuitstoot en -depositie, een speerpunt uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Contact

Project Grote Oogst

Zie ook