Noordoost-Brabant:

 • Veghelse bedrijventerreinen – Meierijstad
 • Moleneind – Oss
 • Rietvelden Vutter Ertveld – ’s Hertogenbosch

Zuidoost-Brabant:

 • De Hurk – Eindhoven
 • Hoogeind / BZOB – Helmond
 • Ekkersrijt – Son en Breugel

Midden-Brabant:

 • Kraaiven Vossenberg – Tilburg
 • Haven – Waalwijk
 • Loven – Tilburg

West-Brabant:

 • Vosdonk – Etten Leur
 • Vijf Eiken – Oosterhout
 • Theodorushaven Noordland De Poort – Bergen op Zoom

Deze terreinen zijn uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgaven die er liggen én de kansen die dit met zich meebrengt voor de verduurzaming. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Uiteindelijk streeft de provincie naar een materiaal- en energiebesparing van 50% in 2030.

Integrale en gebiedsgerichte aanpak

Bedrijventerreinen zijn dé plek om daar een slag in te slaan. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema's. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2- en stikstofuitstoot voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Grote Oogst is een gebiedsgerichte aanpak. Per terrein is gekeken wat de juiste aanpak is.

Waar staan we nu?

In 2023 is op de 12 Grote Oogst terreinen een langjarige samenwerkingen gestart, gebaseerd op een concreet plan van aanpak. Op dit moment zijn de plannen van aanpak in uitvoering. Lees meer over elk Grote Oogstterrein.

Lees meer over

Contact

Aanpak Grote Oogst

Zie ook