Onze ambitie: in 2030 is 15% van de Brabantse landbouwgrond in gebruik voor biologische bedrijfsvoering. Biologisch boeren is één van de mogelijkheden in het diverse landschap van Brabantse agrarische bedrijven. Deze diversiteit willen we behouden, het is één van de sterke kanten van de Brabantse landbouw- en voedselketen. Biologische en natuurinclusieve landbouw zetten aan tot vernieuwend ondernemerschap en creatieve oplossingen om goede gewasopbrengsten te kunnen realiseren binnen de kaders van milieu en water.

De biologische landbouw levert een actieve bijdrage aan het herstel van water en bodem. Via strenge certificering wordt de balans tussen voedselproductie, dierenwelzijn, gezondheid en milieu gewaarborgd. Dat vraagt om vergaande ingrepen in de bedrijfsvoering. Daar staat een verdienmodel tegenover in de vorm van een hogere prijs voor de producten. Als provincie stimuleren en ondersteunen we agrarisch ondernemers die de stap naar een biologische bedrijfsvoering willen zetten via coaching, (financiële) regelingen en het delen van kennis en netwerken (mede binnen het agrarisch onderwijs) en het promoten van de afzet.

Zo zorgen we er samen voor dat agrarisch ondernemers die biologisch willen produceren optimaal worden gefaciliteerd en dat het aandeel biologisch in de Brabantse landbouw toeneemt. Daarmee geven we een belangrijke impuls aan de verdere verduurzaming van de Brabantse voedselproductie.

Contact Biolokaal

Ambitie biologisch