Responsible Disclosure provincie Noord-Brabant


Bij de provincie Noord-Brabant vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk.

Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Hoe kan ik een zwakke plek in een ICT-systeem van de Provincie Noord-Brabant melden?

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de provincie Noord-Brabant kunt u melden via het contactformulier van de provincie Noord-Brabant, of via een e-mailbericht aan: informatiebeveiliging@brabant.nl. De provincie Noord-Brabant doet een dringend beroep op de melder om de ICT kwetsbaarheid eerst aan de provincie Noord-Brabant te melden. Na onderzoek zal de provincie Noord-Brabant de noodzakelijke maatregelen te treffen. Na de melding besluit de provincie Noord-Brabant of de gemelde kwetsbaarheid openbaar wordt gemaakt.

Waar moet u aan denken bij Responsible Disclosure?

Bij het formuleren van een melding over een kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de provincie Noord-Brabant, denk aan de volgende zaken:

 • Geef voldoende informatie zodat de provinciale organisatie in staat is om het probleem te reproduceren. Zo kan de provincie Noord-Brabant het probleem detecteren en zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen ICT systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij ingewikkeldere kwetsbaarheden kan het nodig zijn om meer informatie mede te delen;
 • Laat contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) achter zodat de provincie Noord-Brabant in staat is om contact op te nemen;
 • Meldt zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid;
 • Deel de informatie over de ICT kwetsbaarheid niet met anderen totdat het is opgelost;
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over de gemelde kwetsbaarheid. Verricht geen handelingen die verder gaan dan wat nodig is om de kwetsbaarheid aan te tonen;
 • Voldoet u bij uw melding aan deze voorwaarden? Dan verbindt de provincie Noord-Brabant geen juridische consequenties aan de melding;
 • Als blijkt dat u bovenstaande voorwaarden toch heeft geschonden, dan kan de provincie Noord-Brabant alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.

Maak geen misbruik van een zwakke plek in een ICT-systeem

Als een ICT kwetsbaarheid is ontdekt, maak er dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • Malware te plaatsen;
 • Gegevens in een ICT systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen;
 • Zelf veranderingen aan te brengen in het betreffende ICT systeem;
 • Herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het ICT systeem of de toegang te delen met anderen;
 • Gebruik te maken van het zogeheten ‘brute force’ om toegang tot systemen te verkrijgen;
 • Andere personen te informeren over de ICT kwetsbaarheid;
 • Gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wat doet de provincie Noord-Brabant met uw melding?

Heeft u een melding geplaatst in de daarvoor bestemde ticketsysteem van een zwakke plek in een ICT-systeem? De provincie Noord-Brabant behandelt deze melding als volgt:

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de provincie Noord-Brabant;
 • De provincie reageert binnen 5 werkdagen op uw melding. Deze reactie bevat een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • De provincie Noord-Brabant houdt u als melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • De provincie Noord-Brabant lost het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op, uiterlijk binnen 90 dagen. De provincie Noord-Brabant zal samen met u bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.
 • De provincie Noord-Brabant kan, als u dat wilt, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid;
 • De provincie Noord-Brabant behandelt uw melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, behalve als dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Kwetsbaarheid in een ICT-systeem buiten de provincie Noord-Brabant

Ontdekt u een kwetsbaarheid in een ICT-Systeem wat niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant valt? Benader dan eerst de betreffende instantie.

Reageert de betreffende organisatie niet of niet goed? Dan kunt u het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op de hoogte brengen. Zij zullen dan de rol van intermediair op zich nemen.