Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.

Noord-Brabant heeft meer dan 600 bedrijventerreinen. Op 12 terreinen werkt de provincie samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen om de verduurzaming te versnellen. Op deze terreinen is de grootste oogst te halen. Samen zijn deze terreinen goed voor een derde van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.