Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Aanleg Noord-Om in de gemeente Gemert-Bakel C2167598

Wet geluidhinder aanleg Noord-Om in de gemeente Gemert-Bakel (C2167598) tot en met 13 mei 2015.

Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3

GS van Noord-Brabant hebben het ontwerp ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3’ vastgesteld.

Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4

GS van Noord-Brabant hebben het ontwerp ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4’ vastgesteld.

Bekendmaking besluit aanwijzing zwemwater 2015

Zwemlocaties Klein Oisterwijk Streekpark Oisterwijk en Bakelse Plassen, Nederheide te Gemert-Bakel officiële zwemplas.

Ontwerp factsheets Kaderrichtlijn Water

De factsheets water kwaliteit liggen ter inzage van 22 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Wet luchtvaart Sasweg Sprang Capelle en Poolseweg te Waspik (C2164851)

Ter inzage van 13 april tot en met 25 mei 2015

Ter inzage Lijst der geldelijke regelingen (LGR) Wintelre-Oerle

GS hebben op 24 februari 2015 de Lijst der geldelijke regelingen (LGR) Wintelre-Oerle vastgesteld.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.