Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Flora- en faunawet, inspraak faunabeheerplan, hoofdstuk bever (C2145392)

Flora- en faunawet, faunabeheerplan hoofdstuk bever ligt ter inzage van 27 maart tot en met 7 mei 2014.

Ontheffing Stiltegebied De Maashorst

De ontheffing voor activiteiten nabij Buurtschap Slabroek op de grens met het stiltegebied ‘De Maashorst’.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.