Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen

Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

Stiltegebied De Heensche Polder

Stiltegebied De Heensche Polder, ter inzage van 15 juli tot en met 26 augustus 2015.

Inspraakprocedure Wet Markt en Overheid (Biesbosch)

Besluit Algemeen Belang Verklaring Enkele Economische Activiteiten, Wet Markt en Overheid, 6 juli tot 24 augustus 2015.

Stiltegebied Malpie

Ter inzage van 22 juli tot en met 2 september 2015.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.