Per 1 juli 2023 zijn overheden ook verplicht te zorgen voor digitale ter inzage legging van die stukken.

Bekendmakingen provincie Noord-Brabant

Vanaf 1 juli 2023 vindt u de kennisgeving van ter inzage leggingen niet meer via deze pagina van de provincie, maar via de landelijke site officiële bekendmakingen.

Hieronder vindt u links naar de volledige officiële bekendmakingen op dag, week, maand of alle bekendmakingen. Bijbehorende stukken zijn bij de publicatie te vinden. Indien er een zienswijze of bezwaar of beroep mogelijk is staat dit aangegeven in de bekendmaking.

Ruimtelijke plannen

De meeste ruimtelijke plannen vindt u digitaal op de website ruimtelijke plannen van de provincie. Hier staat ook informatie over hoe en of u hierop kunt reageren.