Als er een inspraak komt, leest u dit bij bekendmakingen of op deze pagina. De meeste ruimtelijke plannen vindt u digitaal op de website ruimtelijke plannen van de provincie. Hier staat ook informatie over hoe en of u hierop kunt reageren.