De provincie wil de huidige OV-visie aanscherpen en een nieuwe strategie voor de OV concessies bedenken. Daarbij kijkt ze naar de opkomst van mobiliteit als dienst; Welke kansen zijn er nu al? en Wat betekent dit voor de volgende concessies, het traditionele OV en de rol van de overheid? De opbrengsten van de gesprekken met inwoners en professionals over de toekomst van mobiliteit worden hierin meegenomen.

Experimenten mobiliteit-op-maat

Door te experimenteren met mobiliteitsconcepten wil de provincie praktijkervaring opdoen en leren voor de volgende OV-concessies. De provincie faciliteert nieuwe mobiliteitsconcepten (aanbod) die goed aansluiten op de vraag ‘waar bieden ze meerwaarde in plaats van of aanvullend op het busvervoer?’ (vraagtype). Er zijn verschillende combinaties te maken in vraagtype en mobiliteitsoplossing. Met de samenleving, ondernemers en overheden, zoekt de provincie vervolgens naar passende experimenten.

Lopende experimenten

Op dit moment is de provincie betrokken bij onder andere de volgende experimenten:

  • Eindhoven: ontwikkeling van een mobiliteit als dienst-platform voor Strijp-S dat op kleine schaal deelauto’s, deelfietsen en OV integreert.
  • Moerdijk: verkenning goede mobiliteitsalternatieven voor een flexibele invulling van de avonduren en het weekend in aanvulling op regulier OV en de scholierenlijn. De provincie faciliteert hierin waar nodig. 
  • Lepelstraat: meerijdienst Samobiel ridesharing (carpoolsysteem voor dorpsgenoten) 
  • Haaren: elektrisch deelautosysteem
  • Helmond: invoering Bravo flex; flexibel bussysteem op afroep

 

Zie ook