Dit betekent dat functies in een gebied (wonen, werken, studeren en recreëren) zich door onderlinge interactie steeds verder ontwikkelen, waardoor hoogopgeleid, ondernemend en creatief menselijk kapitaal samenkomt in een regio. Een dergelijke stedelijke regio heet ook wel een metropool. Op dit moment mist Brabant metropolitane voorzieningen ten opzichte van vergelijkbare regio’s. Het is dan ook belangrijk de agglomeratiekracht te verbeteren. Dit is cruciaal in een kenniseconomie waarin innovatief vermogen bepalend is voor de concurrentiekracht.

Agglomeratiekracht kent 4 dimensies:

  • Massa; grote hoeveelheid mensen en bedrijven
  • Dichtheid: concentratie van activiteiten
  • Bereikbaarheid: binnen het gebied en met andere agglomeraties
  • Aantrekkingskracht: kwaliteit van leven

Het ontwikkelen van agglomeratiekracht kent geen standaard aanpak. Het is afhankelijk van de situatie in een gebied en vraagt de inzet van veel partijen. Om het denken in Brabant te stimuleren is in het beeldvormend cahier van Brabant Kennis het a, b, c geïntroduceerd. Dit staat voor werken aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende provincie. Hoe creëer je een goede balans  tussen stad en platteland en wonen en werken met inbegrip van een goede bereikbaarheid en kwaliteit van leven?

Brabant mozaïek

Een 2e vertrekpunt in de Brabantse situatie is de gedachte van het Brabant mozaïek. Deze term refereert aan de eigenheid van Brabant; een gebied waarin steden, dorpen, natuur, industrie en landbouw elkaar afwisselen en daarmee een aantrekkelijk gebied vormen om te werken en te wonen. Sinds kort wordt steeds vaker de 'mozaïekmetropool' gebruikt: de Brabantse eigenheid gekoppeld aan de wereldwijde stroming waarbij stedelijke regio’s (metropolen) belangrijk zijn om innovatie en ontwikkeling aan te jagen.
Om een begrip als agglomeratiekracht inhoudelijk goed uit te werken en de juiste acties te realiseren investeert Brabant in het opbouwen van kennis en relaties.

Kennis en netwerken

Zowel in Nederland als in Europa wordt actief kennis over agglomeratiekracht vergaard. Brabant volgt deze studies op de voet en levert waar mogelijk ook een actieve bijdrage.
Daarnaast is de provincie actief in diverse Brabantse en landelijke netwerken om deze onderzoeken en inzichten om te zetten in acties, zoals: