Weerijs-Zuid

Weerijs-Zuid ligt ten zuiden van Breda en voor het grootste gedeelte in de gemeente Zundert. Het is in totaal 3200 hectare groot en bestaat uit het buitengebied van Rijsbergen, Breda en Etten-Leur. Het gebied is kleinschalig en kent veel landbouw; voornamelijk melkveehouderijen, tuinbouw en boomteelt. De landbouwgebieden wisselen natuurgebieden af.

Wat is het doel van de herverkaveling?

De herverkaveling was nodig om het gebied aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Zo zijn landbouwgronden en natuurgebieden nu beter met elkaar verbonden, wat zorgt voor een sterkere agrarische economie en meer ruimte voor flora, fauna, water en recreatie. 

Wat gebeurt er tijdens een herverkaveling?

Bij wettelijke herverkaveling krijgen gronden een andere eigenaar en/of een andere bestemming. Het inrichtingsplan Weerijs-Zuid en de daarin geformuleerde thema’s en doelen gaven daar de afgelopen jaren richting aan. En omdat herverkaveling ingrijpend is, is een uitgebreide procedure gevolgd. Voor een zo goed mogelijke belangenafweging en een zorgvuldige uitvoering. 

Wie voert de herverkaveling uit?

De bestuurscommissie voert, in opdracht van de provincie de landinrichting in Weerijs-Zuid uit. Het secretariaat was eerder ondergebracht bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), maar deze organisatie bestaat sinds 1 maart 2015 niet meer. Daarom zijn deze taken overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. U kunt daarom contact opnemen met de provincie voor uw vragen of opmerkingen.

Zie ook

Documenten en bestanden (6)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (1)

Open Links Sluit Links
  • Ik lijd schade door de uitvoering van het inrichtingsplan Weerijs-Zuid. Bij wie kan ik een schadeclaim indienen?

    Als u schade lijdt of denkt te lijden door de wettelijke herverkaveling en de uitvoering van het inrichtingsplan, kunt u dat aan de orde stellen bij het opstellen van de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). In de Lijst der Geldelijke Regelingen staat de ‘afrekening’ van de herverkaveling. Elke eigenaar in Weerijs-Zuid moet bijdragen aan de herverkaveling. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het nut wat iemand heeft van de herverkaveling. Als blijkt dat u inderdaad schade heeft, wordt dat verrekend met uw bijdrage. U betaalt dan minder of u krijgt geld terug.