De eerste stap in deze rapportage was de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin is vastgelegd wat precies wordt onderzocht in de milieueffectrapportage. Zo zijn in deze fase 6 opstellingsalternatieven vastgelegd en is aangegeven op welke milieueffecten deze precies onderzocht worden.

Contact

Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zie ook