Eind 2015 zijn in een convenant de eerste afspraken gemaakt tussen de provincie en de 4 gemeenten om langs de A16 minimaal 100 MW aan windenergie op te wekken. In dit convenant is afgesproken dat de provincie optreedt als regisseur. De gemeenten geven invulling aan het spoor van sociale participatie.

Het proces verloopt in fases en op dit moment zijn we in fase 4: bezwaar en beroep.

Afbeelding van de 4 fases van het proces

Afbeelding fase 1 t/m 4 en we zijn in fase 4 Bezwaar en beroep

Zie ook