Eind 2015 zijn in een convenant de eerste afspraken gemaakt tussen de provincie en de vier gemeenten om langs de A16 minimaal 100 MW aan windenergie op te wekken. In dit convenant is afgesproken dat de provincie optreedt als regisseur. De gemeenten geven invulling aan het spoor van sociale participatie.

Het proces verloopt in fases en op dit moment zijn we in fase 3: de uitwerking van het voorkeursalternatief in een provinciaal inpassingsplan. Dit is de provinciale variant van een bestemmingsplan.

Afbeelding van de 4 fases van het proces Fase 3 Windenergie A16: Het Provinciaal inpassingsplan + vergunningen

Zie ook