De sociale participatie is erop gericht om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens die in dit gebied komen te staan. In een green deal is met de ontwikkelaars afgesproken dat 25 procent van de windmolens in eigendom komt van de lokale gemeenschap.

Twaalf aanbevelingen sociale participatie

De wijk- en dorpsraden zijn in het najaar van 2017 in verschillende sessies bijeengekomen. Uit deze sessies hebben de raden twaalf aanbevelingen gedestilleerd. Ze verzoeken om snel duidelijkheid te krijgen over welke bewoners er kunnen profiteren van de sociale participatie en waar de opbrengsten van de windmolens aan besteed kunnen worden. Ze vragen aan de provincie en gemeenten om de mogelijkheid te bieden dat deze opbrengst breder ingezet kan worden dan alleen voor maatregelen rond de opwekking van duurzame energie of energiebesparing. Ook maatregelen die bijvoorbeeld het zicht op een windmolen verminderen, zoals een rij bomen, zouden volgens de wijks- en dorpsraden uit de opbrengsten betaald moeten kunnen worden.

Energielandschap

Daarnaast dringen de dorps- en wijkraden er op aan om werk te maken van het idee om van het landschap langs de A16 een ‘groen-energielandschap’ te maken. Hier zou opwekking van duurzame energie gecombineerd kunnen worden met verbetering van het landschap.

De verschillende aanbevelingen zijn door de gedeputeerde en wethouders in ontvangst genomen en worden meegenomen in het proces van de komende tijd.


Contact

Wijk- en dorpsraden over sociale participatie

Zie ook

Reacties (3)

 1. Henk Daalder, Pak de Wind
  02-04-2018 21:06 uur

  Het provincie beleid voor windenergie is er op gericht banken en investeerders te laten verdienen aan huishoudens.
  Het heet nu dat 25% van de windmolens "van inwoners" wordt. Maar dat betekent dat ëen clubje inwoner" de bank het windpark van hun clubje laat financieren.
  Dat clubje krijgt wat financieel rendement.

  De goede aanpak is dat alle huishoudens de kans krijgen een kavel windpark voor eigen gebruik te kopen.
  Daarmee weken deze huishoudens hun eigen stroom op, voor de kostprijs, 3,6 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.
  Daarvan is 1,8 cent per kWh lopende kosten, en de andere helft is afschrijving, verdeeld over 25 jaar, dat betaal je dus aan het begin, bij oplevering van de windmolens.

  Echter, dit wil de provncie niet, zij gunt inwonersgeen voordeel, maar stuurt aan op een commerciele exploitatie, waar inwoners de bank subsidie betalen, en zij zelf ook het commerciele tarief voor stroom, ca 20 cent per kWh

  Een huishouden koopt voor 1500 EUR een kavel windpark, waar het jaarlijks 4000 kWh mee opwekt.
  Het verschil, 650 EUR per jaar, gaat naar de overheid en de bank.
  De provincie helpt nu een cooperatie, het clubje inwoners, dat verdeelt een fooi van 0,05 cent per kWh in de regio, dus 20 EUR per huishouden per jaar, waar het clubje over gaat, onder regie van de provincie, die de huishoudens ook 650 EUR per jaar individueel voordeel had kunnen bezorgen.
  Maar dat willen D66 bestuurders niet

 2. Marc van de Ven, provincie Brabant
  27-02-2018 08:35 uur

  Beste heer/mevrouw Hogenkamp,

  De provincie en gemeenten overleggen regelmatig met dorps- en wijkraden. In deze overleggen gaat het voornamelijk over proces en communicatie van het proces rond de komst van windmolens langs de A16. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopbijeenkomsten en kenniscafés. Die hebben een meer inhoudelijk karakter en zijn openbaar.

  In het convenant van 1 december 2015 hebben gemeenten en provincie vastgelegd dat eerstgenoemden verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van sociale (lokale) participatie. De gemeenten hebben op hun beurt dorps- en wijkraden ingeschakeld om zo een grotere vertegenwoordiging te krijgen en inzichten te verwerven. Bovendien is in de gemeente Zundert de stichting Windcent opgericht om de belangen op het vlak van sociale participatie en energietransitie te behartigen.
  Of en in welke mate u actief betrokken bent bij dorps- en wijkraden, of activiteiten van de stichting is volledig vrijblijvend. De mogelijkheden om invloed uit te oefenen zijn er volop, dat blijkt ook in de steeds grotere groep geïnteresseerden.

 3. G.J.W. Hogenkamp
  Rijsbergen 07-02-2018 20:40 uur

  Graag zou ik vernemen op welke manier ik vertegenwoordigd ben in het overleg van de wijkraden; welk jurudusch kader heeft deze opzet van wijkraden, waar ik als inwoner van Rijsbergen geen enkeke invloed op heb?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.