In deze conceptversie zijn de effecten op milieu en omgeving inzichtelijk gemaakt van de 28 te plaatsen windmolens. Het digitale MER gaat uit van de locaties zoals die zijn vastgelegd in het concept ontwerp Provinciaal inpassingsplan, dat ook deze week is gepubliceerd.

Concept Ontwerp Inpassingsplan Windenergie

In het concept ontwerp Inpassingsplan zijn 9 in plaats van 10 windmolens opgenomen bij knooppunt Klaverpolder in vergelijking met het voorkeursalternatief dat Gedeputeerde Staten eind oktober 2017 heeft vastgesteld. Bovendien zijn de 9 molens iets in westelijke richting verschoven. Daarmee omarmt de provincie het voorstel dat de bewoners en de gemeenten Moerdijk en Drimmelen op 27 november 2017 hebben gedaan. Uit onderzoek blijkt dat het ook met deze opstelling mogelijk is om de opgave van minimaal 100 MW te halen.

Het MER laat zien dat 97 woningen mogelijk geluidshinder kunnen ervaren van de windmolens (deze liggen binnen de zogenoemde 42-Lden contour): een verbetering van 11 woningen ten opzichte van het originele voorkeursalternatief. Dat is het gevolg van 1 windmolen minder en de lichte verschuiving van de geplande molens.

1ste digitale MER

Met dit eerste digitale MER van Noord-Brabant, streeft de provincie ernaar om de effecten van de komst van windmolens laagdrempelig en transparant inzichtelijk te maken. Zo krijgt u met slimme kaarten snel en gemakkelijk toegang tot informatie over de windmolens. Het digitale MER bevat dezelfde informatie als een traditioneel (papieren) milieueffectrapport. Alle onderliggende onderzoeken inclusief gebruikte onderzoeksmethoden zijn te raadplegen.

Het planproces voor windmolens langs de A16 kenmerkt zich door een interactief en open participatieproces waaraan veel belangengroepen meedoen. Daarom stelt de provincie de concept versie van beide documenten nu vast beschikbaar, 2 maanden voor de officiële inspraak start. Zo heeft iedereen ruim de gelegenheid om het plan én de milieueffecten te bestuderen. De gelegenheid om een zienswijze in te dienen volgt echter pas bij de ter inzagelegging in juni. Tot dan kan men wel inhoudelijke vragen stellen over beide documenten.

Kenniscafés

De provincie organiseert 2 kenniscafés waar u vragen kunt stellen over de 2 documenten:

  • 18 april over het digitale MER (inloop vanaf 18.30 uur, Van der Valk Princeville in Breda)
  • 17 mei over het concept - Inpassingsplan (vanaf 18.30 uur in buurtcentrum de Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda).

Aanmelden voor de kenniscafés.

Ook zonder bezoek aan de kenniscafés kunt u vragen stellen over het concept - Inpassingsplan en het Digitale MER via dit vragenformulier.

Let op: pas na het besluit van GS om het plan formeel ter inzage te leggen kunt u een zienswijze indienen. Dat is naar verwachting in juni. Dat betekent dat we tot die tijd alleen vragen van inhoudelijke aard zullen beantwoorden en niet ingaan op vragen, opmerkingen en suggesties die in een zienswijze thuis horen.


Contact

Resultaten milieueffectrapportage online beschikbaar

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reacties (1)

  1. B.M. Waas
    Rijsbergen 14-06-2018 15:38 uur

    Wat is de invloed van de plaatsen windmolens op mijn woning?

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.