In dit Inpassingsplan regelt de provincie dat de aangewezen grond uit het voorkeursalternatief gebruikt mag worden voor windmolens en onder welke voorwaarden. In dit artikel laten we zien hoe het proces richting het Provinciaal Inpassingsplan er uitziet.

Digitale MER

De eerste stap in het proces richting het Provinciaal Inpassingsplan is de publicatie van het digitale milieueffectrapport (MER). Hierin zijn de effecten op milieu en omgeving van de plaatsing van windmolens doorgerekend. Zodra deze berekeningen beschikbaar zijn, zullen we die met u delen. Dat is naar verwachting al in maart of april, zo’n twee maanden voordat het ontwerp-Inpassingsplan beschikbaar is. Over het digitale MER organiseren wij te zijner tijd een kenniscafé. Het ontwerp- Inpassingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd voor de officiële inspraak.

Voorstel Moerdijk en Drimmelen

Het Provinciaal Inpassingsplan is een directe doorvertaling van het voorkeursalternatief en kent in die zin geen verrassingen. Wel hebben bewonerswerkgroepen uit Moerdijk en Drimmelen na vaststelling van het voorkeursalternatief  een voorstel tot optimalisatie gedaan aan gedeputeerde Van Merrienboer. Zij stellen voor de twee lijnen met windmolens iets naar het westen op te schuiven en de noordelijke molen te schrappen De haalbaarheid van deze voorstellen wordt meegenomen in de onderzoeken voor het Inpassingsplan. Meer over het voorstel leest u in het verslag van de bijeenkomst met de bewonerswerkgroepen op 27 November 2017.

Het complete tijdschema in de aanloop naar het Provinciaal Inpassingsplan:


Wanneer Wat
Begin april  Visualisaties van het voorkeursalternatief vanaf ruim 50 uitzichtpunten zijn beschikbaar via de website.
Begin april Publicatie digitaal MER: online inzage in alle resultaten van de definitieve MER. Te vinden via brabant.nl/windenergiea16
half juni  Gedeputeerde Staten besluiten over Ontwerp-Inpassingsplan   
half juni-begin augustus  Ontwerp-Inpassingsplan ter inzage. Let op: tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.
augustus  Uiterlijke beantwoordingsdatum van zienswijzen. Dit gebeurt met de zogenoemde ‘Nota van antwoord’. 
Eind september  Vaststelling van Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten en start van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Reacties (4)

 1. Cees Klijn
  Breda 13-03-2018 23:24 uur

  Beste heer Bruggink, hierbij enige kanttekeningen bij uw reactie op mijn email.
  Enkele zaken kloppen pertinent niet:
  Ad 2. De tiphoogte van de Belgische molens is 35 m hoger dan de Nederlandse.
  Ad 3. De realiseerbaarheid hangt in belangrijke mate af van de koppelbaarheid met de Hazeldonkmolens . Een eenling is in hoge mate afhankelijk van de reeds bestaande structuren. Elke ontwikkelaar krijgt daar mee te maken.
  Ad 4. Geen ontwikkelaar beschikbaar? Het gaat niet om de ontwikkelaar, maar om de locatie.
  Wie zit aan wie vast? En de Gemeente Breda heeft er al molens draaiende.
  De molen komt dan wel in het natuurontwikkelingsgebied, maar niet echt storend.
  Als de molen wel in uw voorkeursvariant komt, dan kan het vrijwel niet anders dan dat dit stukje natuur nog veel erger op de schop moet, want de enige redelijk verharde ontsluiting naar die molen is via dat natuurpad. Dat kan niet anders of men moet een km lange omweg creëren.
  Als ik op Google Earth 600-650m afpas vanuit mijn woning, dan staat hij bijna in Belgieā€¦ Dat is toch niet de bedoeling? Die locatie is eerder 400m en slagschaduw en geluid in het vrije veld reiken ver. Zeer ver. Weet ik nu. Langs 2 kanten belaagd te worden is mij te veel.
  Ik ga daar dus niet mee akkoord.
  Die molen hoort gewoon op/bij het industrieterrein Hazeldonk en niet in het vrije veld.
  Met vriendelijke groet,
  Cees Klijn, omwonende en Molenaar van Hazeldonk.

 2. Erik Bruggink, Provincie Noord-Brabant
  23-02-2018 16:53 uur

  Beste heer Klijn,

  In de 11 varianten zijn alle mogelijkheden voor windmolens onderzocht. In vier varianten komen er op Hazeldonk
  geen windmolens bij, in zes varianten is de door u bedoelde windmolen iets westerlijker geplaatst en in één variant (M7)
  bevindt de windmolen zich op de locatie die is overgenomen in het voorkeursalternatief.

  Het vaker of minder vaker voorkomen in de onderzoeksvariant zegt weinig over wat uiteindelijk in het voorkeurs-
  alternatief landt.
  De realiseerbaarheid van de windmolen speelt wel een grote rol.
  Onze redenering is als volgt geweest:
  1. om aan de 100 MW te komen is deze molen noodzakelijk
  2. de tiphoogte van de molen past bij de bestaande Belgische molens en andere molens op Hazeldonk
  3. de huidige locatie maakt de realiseerbaarheid groter omdat er op deze locatie een ontwikkelaar beschikbaar is
  4. op de andere locatie is geen ontwikkelaar beschikbaar én ligt de molen in een net aangelegd natuurontwikkelingsgebied

  Het voorkeursalternatief zoals vastgesteld door GS wordt mede gedragen door de vier gemeenten, waaronder Breda.
  De nieuwe windmolen komt op ongeveer 600-650 m van uw woning. Door de reeds aanwezige windmolen op 250 m afstand,
  valt te verwachten dat de nieuw gesitueerde molen geen of nauwelijks meetbare extra hinder door geluid of slagschaduw
  op uw woning zal veroorzaken.

 3. Cees Klijn
  Breda 15-02-2018 22:11 uur

  Onderwerp: De ene windmolen aan de oostkant van Hazeldonk. Terugkijkend: 11 varianten , 10 in het verlengde van de Belgische molens en haaks op de Nederlandse molen. Op gemeentegrond. Landschappelijk gezien opgaand met de bestaande molens. Logische variant/keuze. Er werd echter om onbegrijpelijke redenen onnodig gekozen voor die ene afwijkende variant: verder weg van de andere molens, plompverloren, midden in een wijds weiland. Plus in mijn blikveld op 400 meter van mijn huis. Terwijl ik er al een heb staan op 250 m. Met alle andere keuzes had ik me al neergelegd. Dan zou ook het te vrezen geluid en de slagschaduw in ieder geval ook minder zijn. Want voor een deel opgevangen door de transportbedrijven. De wethouders De Beer en Arbouw van Breda hebben zich naar dhr. Bruggink ook tot deze voorkeur uitgesproken. Onbegrijpelijk dat daar niets mee gedaan is. Ik vraag dringend om een heroverweging.
  Met vriendelijke groet,
  Cees Klijn, omwonende en tevens molenaar van Hazeldonk

 4. Frans Fakkers
  Fijnaart 07-02-2018 21:52 uur

  Waarom in de vakantieperiode de plannen ter inzage leggen?
  Leren we het nooit?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.