Windmolen

Doel van deze geluidsmetingen is om vooraf een goede indruk te krijgen van de huidige geluidsbelasting op de omgeving. Een goede nulmeting is essentieel voor het meten van de effecten van de windmolens als die daar daadwerkelijk staan. Daarna worden de metingen geregeld uitgevoerd en geven ze inzicht in of en in welke mate het geluid in het woon- en leefklimaat is veranderd.

Dichtbij of verder weg van de A16

Sommige van de locaties die gemeten worden liggen dichter bij de A16, andere verder weg. Bij die laatste groep heeft het geluid van de A16 minder invloed op de meting.

De geluidsmetingen

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert de metingen  uit op verzoek van de provincie. Er is een standaard protocol voor de geluidsmetingen. Het duurt per meting minimaal enkele weken om voldoende relevante meetgegevens te verzamelen. Windsnelheid, windrichting, tijdstip op de dag en in de week (weekend of werkdagen) en weersomstandigheden spelen daarin een rol. Na de komst van de windmolens zullen deze metingen op dezelfde wijze herhaald worden waarmee verschillen met de oorspronkelijke situatie duidelijk worden.

Niet wettelijk verplicht

De geluidsmetingen zijn niet wettelijk verplicht en staan los van de geluidsberekeningen in het MER-onderzoek. Daarin worden modelberekeningen gebruikt voor o.a. de vergunningverlening en het provinciaal inpassingsplan. De resultaten van de berekeningen moeten hierbij voldoen aan het gestelde in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Contact

Start geluidsmetingen langs A16

Reacties (1)

  1. R. Vermaas
    Zevenbergschen Hoek 07-02-2018 22:17 uur

    Fijn dat er metingen plaatsvinden. Deze kunnen gelijk gebruikt worden om aan te tonen dat de HSL ontoelaatbaar veel lawaai maakt.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.