Het VKA komt steeds dichterbij. Bestuurders van de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert en de Provincie Noord-Brabant voeren sinds september gesprekken over het uiteindelijke voorstel voor de locaties van windmolens langs de A16. Naar verwachting nemen de Gedeputeerde Staten in de laatste week van oktober een besluit. Zodra het besluit is genomen, kunt u dit terugvinden op deze website en wordt u erover geïnformeerd via de nieuwsbrief

Alle inwoners van het A16-gebied ontvangen van hun gemeenten een brief met nadere informatie. Wilt u meer weten over het voorkeursalternatief, dan kunt u op woensdag 8 november het kenniscafé over het VKA bijwonen. Meld u aan voor alle kenniscafés die dit najaar worden georganiseerd.