Tijdens het kenniscafé gaven Esther Vos en Marc van der Ven (beiden van de provincie) toelichting op het proces van zienswijzen en beroep op de plannen voor windmolens langs de A16. Allereerst werd er een update gegeven van het proces van vergunningverlening. Vervolgens is Esther Vos verder ingegaan op de do’s en dont’s die gelden bij het indienen van een zienswijze en de beroepsprocedure. Onderaan dit bericht vindt u in de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gebruikt.

Technische vragen

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal technische vragen die tijdens de bijeenkomst over de procedure zijn gesteld:

Vraag: Wordt het Inpassingsplan ook bij de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert fysiek ter inzage gelegd?
Antwoord: ja

Vraag: Wordt de periode van de ter inzagelegging gepubliceerd in lokale kranten?
Antwoord: ja

Vraag: Wat is het max aantal Mb's dat via de viewer op http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/ als bijlage bij een zienswijze kan worden overgedragen?
Antwoord: U kunt maximaal 9 bijlagen toevoegen die in totaal maximaal 100 MB groot mogen zijn. In de viewer beweegt u met de muis over het uitroepteken om te zien welke bestandsformaten zijn toegestaan.

Vraag: Worden cumulatieve geluidseffecten meegenomen in de MER?
Antwoord: Ja. In de definitieve MER worden ook cumulatieve geluidsaffecten van de snelweg, het railverkeer (regulier spoor en HSL), bestaande windmolens (inclusief de Belgische windmolens bij Hazeldonk) en snelweg meegenomen. Dit is ook het geval voor de 11 opstellingsvarianten die eerder zijn onderzocht. De cumulatieve geluidseffecten voor deze varianten zijn hier te vinden.

Vraag: Wordt er voor het bestemmingsplan BCT een aparte procedure doorlopen?
Antwoord: Ja, hiervoor wordt een apart bestemmingsplan opgesteld en neemt de gemeente Zundert een besluit. Als u een zienswijze wilt indienen tegen dit plan, dan moet u naar de gemeente Zundert reageren. De procedure voor het bestemmingsplan BCT staat los van de procedure voor het inpassingsplan wind A16. Het ontwerp bestemmingsplan BCT ligt nu ter inzage.

7 december: kenniscafé planschade

Volgende week donderdag (7 december) organiseren we het laatste kenniscafé van het jaar over planschade. Tijdens deze bijeenkomst lichten we verder toe wanneer u in aanmerking kunt komen voor een planschadevergoeding en hoe de procedure eruitziet om daar aanspraak op te maken. U kunt zich via het e-formulier aanmelden.

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.