Een maand later, op 28 november, hebben we aandacht voor de bezwaar- en beroep-procedure. Tijdens het laatste kenniscafé van dit jaar, op 7 december, staat het onderwerp planschade centraal.
 
U kunt zich hier aanmelden voor de kenniscafés.

8 november: Kenniscafé over Voorkeursalternatief

Op 25 oktober is het voorkeursalternatief voor de plaatsing van windmolens langs de A16 vastgesteld door de provincie. Voor meer toelichting over het voorkeursalternatief organiseren we op 8 november een kenniscafé. 

28 november: Kenniscafé bezwaar en beroepsprocedure

In het voorjaar van 2018 liggen het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerp vergunningen ter inzage. Vanaf deze ter inzagelegging start een periode van zes weken waarin zienswijzen hierop kunnen worden ingediend.
In de zomer van 2018 wordt het provinciaal Inpassingsplan vervolgens vastgesteld. Vanaf dat moment start de bezwaar- en beroep-procedure. Let wel: alleen voor partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend.
 
Op 28 november geven wij een toelichting op deze procedure en heeft u uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. 

7 december: Kenniscafé planschade

De afgelopen maanden heeft het projectteam bij verschillende bijeenkomsten vragen gekregen over planschade. Op 7 december staan we uitgebreid stil bij dit onderwerp. We gaan onder andere in op de volgende vragen:

  • Hoe ziet de procedure rond planschade eruit?
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor schadevergoeding?
  • Waar kan ik een verzoek om planschade indienen?
  • Bespreken van bestaande jurisprudentie over planschade en windturbines.

De kenniscafés vinden allemaal plaats op een goed bereikbare plek in Breda en duren van 7 tot 9 uur ‘s avonds. U kunt binnenlopen vanaf half 7, na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

U kunt zich hier aanmelden voor de kenniscafés.

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links