De bijeenkomst vindt plaats in Hotel van der Valk Princeville, Princenhagelaan 5 in Breda. Het programma begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

7 december: kenniscafé planschade

Begin december organiseren we het laatste kenniscafé van het jaar over planschade. Tijdens deze bijeenkomst lichten we verder toe wanneer u in aanmerking kunt komen voor een planschadevergoeding en hoe de procedure eruitziet om daar aanspraak op te maken. Voor beide kenniscafés kunt u zich aanmelden

Verslag van kenniscafé Voorkeursalternatief

Woensdag 8 november bezochten ongeveer 70 bewoners van het A16-gebied het kenniscafé over het voorkeursalternatief (VKA) voor windmolens langs de A16. Tijdens de avond hebben de deelnemers zich verdeeld over vier kleinere groepen, die ieder één van de vier toekomstige clusters van windmolens langs de A16 bespraken: in het noordelijk gebied de knooppunten Klaverpolder en Zonzeel, in het zuidelijk gebied knooppunt Galder en Haleldonk/Zundert. Tijdens de avond hebben experts van de provincie toelichting gegeven op het proces tot nu toe en hebben we uitgebreid stil gestaan bij de keuzes die aan de basis liggen van het huidige voorkeursalternatief. Bekijk de presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gebruikt.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.