In het Inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan) legt de provincie de bestemming windenergie voor locaties langs de A16 onder voorwaarden vast. Vanaf het moment dat het ontwerp-Inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen ter inzage liggen, start de periode van 6 weken waarin u een zienswijze daarop kan indienen. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2018 zijn.

Vervolgens stellen Provinciale Staten het al dan niet aangepaste Inpassingsplan, samen met de vergunningen en de m.e.r. in het tweede of derde kwartaal van 2018 vast. Onder proces vindt u hier meer informatie over. Zie de tabel voor een gedetailleerde planning voor de komende maanden.

Periode Geplande stap(pen)
oktober 2017 Bekendmaking VKA
december - januari 2018 Ontwikkelaars dienen een vergunningaanvraag in
januari - april 2018
  • Opstellen ontwerpvergunningen
  • Opstellen ontwerp-inpassingsplan
  • Wettelijk vooroverleg ontwerp-inpassingsplan
medio april 2018
  • Tekenen anterieure overeenkomst
  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen en ontwerp-inpassingsplan (incl. MER).
    Let op: start periode van zes weken voor indienen zienswijze
2e of 3e kwartaal 2018
  • Vaststelling provinciaal inpassingsplan (incl. MER) en vergunningen
  • Beroep Raad van State
begin 2019 Uitspraak Raad van State

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief Windenergie A16 om op de hoogte te blijven van belangrijke stappen in het proces.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.