Windmolen

Hij zegde toe het voorstel serieus te onderzoeken. Eind oktober stelden Gedeputeerde Staten (GS) het Voorkeursalternatief vast voor windmolens langs de A16. In dit voorkeursalternatief staan bij het knooppunt Klaverpolder 2 lijnen van windmolens aangegeven. Een lijn van 4 molens tussen de A16 en de spoorlijn en een lijn van 6 molens ten oosten van de spoorlijn. Een aantal bewoners van Moerdijk en Drimmelen, hebben net als de gemeenten Moerdijk en Drimmelen, moeite met dit deel van het voorkeursalternatief.

Gesprek

Maandagavond 27 november ging gedeputeerde Erik van Merrienboer in gesprek met de werkgroepen en gemeenten en lichtte toe hoe het voorkeursalternatief tot stand was gekomen. GS kozen voor de dubbele lijn windmolens bij Klaverpolder omdat er relatief weinig woningen staan die geluidsbelasting van de windmolens krijgen, en omdat de locatie nodig is om de afgesproken hoeveelheid energieopbrengst van minimaal 100 MW te halen. Het minimaliseren van de geluidsbelasting bleek in het voortraject met onder meer inwoners, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers het meest doorslaggevende criterium bij de keuze voor passende locaties. Ook het vrijwaren van natuurgebieden van windmolens en een goede landschappelijke onderbouwing van de locaties bepaalden mede de keuze voor het voorkeursalternatief.

Tijdens het gesprek gaf de gedeputeerde aan dat GS open staan voor een gesprek over optimalisatie van het voorkeursalternatief bij het knooppunt Klaverpolder, mits het afgesproken opgesteld vermogen (minimaal 100 MW) gegarandeerd blijft. Ook mogen niet meer woningen dan in het voorkeursalternatief geluidsbelasting krijgen en is een goede landschappelijke onderbouwing belangrijk. De bewonersgroepen uit Moerdijk en Drimmelen presenteerden daarna hun voorkeur voor optimalisatie van het voorkeursalternatief. “Een voorstel moet draagvlak hebben in de kernen en bij de gemeenten, en voldoen aan de voorwaarden van GS”, lichtte de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp toe.

Provincie onderzoekt voorstel

Gedeputeerde Van Merrienboer sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de bewonersorganisaties. “Ik ben blij met de inspanningen die jullie hebben gepleegd om gezamenlijk tot dit voorstel te komen en neem die inbreng zeer serieus.” Tegelijkertijd gaf Van Merrienboer aan dat hij nu geen toezeggingen kan doen. “Ik heb de verantwoordelijkheid om aan onze afspraak met het Rijk van minimaal 100 Megawatt te voldoen. Aanvankelijk dachten we hiervoor dertig tot veertig windmolens te moeten plaatsen. Inmiddels weten we dat het met 29 molens haalbaar moet zijn. In de komende maanden moet blijken in hoeverre het voorstel van de werkgroepen haalbaar is.” Van Merrienboer verwacht dat, voordat het Provinciaal Inpassingsplan in april 2018 klaar is, duidelijk is hoe de provincie met het voorstel omgaat. Tegen die tijd gaat hij opnieuw met de werkgroepen om tafel.

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.