De Green Deal is ondertekend door provincie, betrokken gemeenten en projectontwikkelaars.

Daar waar de lasten zijn, wordt geprofiteerd van de lusten

In Moerdijk, Drimmelen en Zundert is inmiddels een stichting opgericht om de opbrengsten van de dorpsmolens te beheren. Breda kiest voor een model van een lokaal energiefonds. Samen hebben de betrokken gemeenten afgesproken dat inwoners die het meeste hinder van de windmolens ervaren, ook de meeste voordelen zouden moeten ontvangen. Een uitwerking hiervan is het zogenoemde 'proportionaliteitsprincipe'. Dit betekent dat de hoeveelheid geld die een stichting ter beschikking heeft samenhangt met het aantal windmolens in de gemeente waaraan die stichting is gelieerd.

Werken aan de lokale energietransitie

De stichtingen investeren hun middelen in lokale projecten die bijdragen aan de energietransitie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te leggen of woningen te isoleren. Maatregelen waarbij niet alleen het milieu gebaat is, maar ook de inwoners van een gemeente.
De stichtingsbesturen hebben de taak om de verbinding te zoeken met de lokale gemeenschap. Samen met scholen, het lokale MKB, sportclubs en buurt- en wijkraden zoeken zij naar de beste projecten in iedere gemeente. Daarnaast onderhouden de stichtingen goede banden met de eigenaars van de windmolenparken, de energieproducenten. Daardoor kan de kennis van deze producenten gemakkelijk worden ingezet om lokale projecten verder te brengen.

Meer informatie over sociale participatie

Zodra de vier betrokken gemeenten, of de stichtingen zelf, meer informatie hebben over de manier waarop ze invulling geven aan sociale participatie, vindt u dit op deze pagina terug.