Op grond van deze verbeterde varianten is door de stuurgroep een keuze gemaakt voor 11 varianten die in de m.e.r. onderzocht worden op milieueffecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid.

Zie ook