Op grond van deze verbeterde varianten is door de stuurgroep een keuze gemaakt voor 11 varianten die in de m.e.r. onderzocht worden op milieueffecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid.

Contact

Downloads 11 MER-varianten

Zie ook